HOMEFamily Squatinidae Bonaparte, 1838
Back & ForthGenus Squatina Dumeril, 1806

Squatina dumeril: Sand devil

Squatina japonica Bleeker, 1858: Kasuzame, Japanese angelshark

Squatina nebulosa: Korozame, Clouded angelshark


Family Squatinidae Bonaparte, 1838
Back & Forth

HOME

J-elasmo