2010/10/22 Deania historicosa
2010/07/27 Centrophorus acus
2010/07/06 Squalus sp.
2010/06/22 Squalus mitsukurii II
2010/06/08 megalodon v.1.0
2010/05/20 Tokyo Bay Sharks v.1.0
2010/05/10 Deania calcea 
2010/05/01 Tokyo Bay Sharks 5 Dalatias licha Heptranchias
2010/04/21 Mitsukurina owstoni
2010/04/15 Chlamydoselachus anguineus 
2010/04/07 Tokyo Bay Sharks 4 Pseudotriakis microdon
2010/03/29 Galeus eastmani 
2010/03/21 Etmopterus molleri 
2010/03/07 Ashiya G. v.2.2
2010/02/25 Apristurus platyrhynchus
2010/02/17 Tokyo Bay Sharks 3
2010/02/06 Scymnodon ringens v.1.0
2010/01/27 Scyliorhinus torazame
2010/01/20 Tokyo Bay Sharks 2
2010/01/10 Pseudocarcharias kamoharai v.1.0
2010/01/01 Tokyo Bay Sharks 1
2009/12/15 Gen. et sp. indet v.1.0
2009/12/03 Squatina dumeril v.1.0
2009/11/21 Mustelus mustelus v.1.0
2009/11/05 Taga G. v.1.0
2009/10/21 Ashiya G II. v. 2.0
2009/10/11 Hexanchu nakamurai v.1.0
2009/10/01 Carcharhias taurus v.1.0
2009/09/11 Mako shark part 2 v.1.0
2009/08/22 Heterodontus v.1.0
2009/08/06 Haratashino v. 2.1 Naarai v. 4.2 Aosov.1.1
2009/07/25 Sphyrna media v.1.0
2009/07/13 Rays ( Kakegawa Rays I Rays II ) OrodusSymmorium Eugeneodontida Triodus Petalodontida Hybodontoidea Asteracanthus Ptycodontidae Sphenodus
2012/01/10 Brachycarcharias v.1.0 anomotodon v.1.1 Hispidaspis v.1.1 Odontaspis v.1.0 Jaekelotodus v.1.1 Ptychocorax v.1.0 Protolamna v.1.1 palaeohypotodusv.1.01Serratlamna v.1.1Striatolamia v.1.1 Mennerotodus v.1.0
2011/12/27 Negaprion v.1.0 Isurusv.1.1 Synechodus v.1.1 Dipturus tengu Rhinobatos schlegelii Table 1.
2011/10/17 Brachycarcharias v.1.0 Hypotodus v.1.0 Hispidaspis v.1.0 Odontaspis v.1.0
2011/10/12 Cretoxyrhina v.1.0 Lepstylax v.1.0 Paleocarcharodon v.1.0
2011/10/06 Anomotodon v.1.0 Xiphodolamia v.1.0 Megacasma v.1.0 Cretodus v.1.0 Cretolamna v.1.0
2011/10/04 Symmorium v.1.0 Mitsukurina v.1.0 Alopias v.1.0 galeocerdo v.1.0 Borealotodusv.1.0
2011/10/01 Isistiusv.1.0 Squalusv.1.0 Carchariasv.1.0 Carchardon v.1.0 Isurus v.1.0 Lamnav.1.0
2011/09/29 Otodus v.1.0 Parotodus v.1.0 Trigonotodus v.1.1 Rhizoprionodon v.1.0 Kakegawa v.4.2 Carchalocles v.1.0
2011/09/26 Jaekelotodus v.1.0 Echinorhinus v.1.0 Pseudocorax v.1.0Hemipristis v.1.0
2011/09/20 Orectolobus v.1.0 Squalicoraxv.1.0
2011/09/14 Pristiophorusv.1.0 Rhincodon v.1.0 Synechodus v.1.0
2011/09/01 Lissodus v.1.0 Edestus v.1.0
2011/08/18 Okinawa I v. 1.0 Asterachantus v.1.1
2011/07/22 Pseudotriakis microdon v. 1.1 Prist. japonicus Neurocrania
2011/06/17 Etmopterus v.1.0 Squaliformes I Squaliformes II Squaliformes III
2011/04/28 Etmopterus sp 1Tokyo Bay Sharks plate 2 plate 5 Haratashino v.2.3
2011/03/26 Centrophorus tessellatus Tokyo Bay Sharks plate 5 Haratashino v.2.2
2011/02/25 Rostrum v. 1.0
2011/02/05 Lamna ditropis Dasyatis akajei
2011/02/01 Cephaloscyllium umbratile
2011/01/21 Centrophorus squamosus
2011/01/12 Carcharhinids v.1.0 Ashiya G. v.2.3 Gen. et sp. indet v.1.1
2010/12/24 Deania calcea male,
2010/12/01 Tooth size Squaliformes II
2010/11/05 Neurocranium Tokyo Bay Sharks v.1.1
2016/09/01  Scales II v.1. Ashiya G. v. 1.0
2015/01/30 Photos 2 Squalus 3 Neurocrania 3 Spines
2014/12/01 Sharks Japan2Heterodontus3 Hemitriakis4Pseudotriakis
2014/11/04 Ichisi G. v.1.3
2013/10/01 Ashiya G. v.2.4 Ichisi G. v.1.2 Somniosus rostratus
2013/04/21  Scales v.2.2 Glass Art 3 Scimnodon ichiharai
2013/04/01  Scales v.2.1 Glass Art 2
2013/03/17  Spines v.1.1  Scales v.2.0 Glass Art 2
2013/02/27 Echinorhinus Rays v.1.2  Neurocrania v.1.3
2013/01/28 Ashizawa v.1.2 Kumano-nada (plate 6) Plate 1. ver.1.2
2013/01/01 Somniosus pacificus v.1.0 v.1.2 Supplement Glass Art
2012/12/02 Edaphodon v.1.1 Chocliodus v.1.1 Photo & illust
2012/09/01 Arpagodus v.1.0 (Edestus v.1.2 Orodus v.1.2 Petalodus v.1.2)
2012/08/10 Shark illust No.2
2012/08/01 Miliobatis v. 1.0 Shark illust No.1
2012/07/12 Chimaeras v. 1.0
2012/07/01 Helodus v. 2.1 Rays v.1.1 Hybodus v.1.1
2012/06/18 Edestus v.1.1 Orodus v.1.1 Ctenacanthus v.1.1 Triodusv.1.1 Asteracanthus v.1.1
2012/05/20 Leptstyrax v.1.1 Alopias supersciliosus v.1.0
2012/04/30 Chlamydoselachus Chlamydoselachus v.2.0
2012/04/12 Petalodus v.1.1 Dentitions v.2.0
2012/04/01 Ginglymostoma v.1.1 Sphenodus v.1.0
2012/03/22 Ptychodus v.1.1 Stegostoma fasciatum v.1.0
2012/03/12 Heterodontus v.1.1 Nebrius ferrugineus v.1.0
2012/03/02 Sphyrna v.1.0 Dalatias v.1.0 Galeus nipponensis
2012/02/21 Cetorhinusv.1.0Paraisurus v.1.0Negaprion v.2.0 Echinorhinus v.1.1 Echinorhinus brucus v.1.0
2012/02/11 Squatina japonica Squatina v.1.0
2012/01/30 Abdounia v.1.0 Galeorhinus v.1.0 Scyliorhinus v.1.0 Rhizoprionodonv.1.1 Carcharias v.1.1 Isurolamna v.1.0 Mitsukurinav.1.0
2012/01/20 Hexanchus v.1.0 Notorhynchus v.1.0 Cardabiodon v.1.0 Palaeorhincodon v.1.1 Mustelus manazo Triakis scyllium
2009/07/10 Ashiya G. v.2.1 Ichisi F. v.1.1 Senhata F. v.4.1 Tokigawa G. v.1.1 Odontaspis ferox v.1.0
2009/07/01 Kakegawa v.4.1 Okinawa v.3.1 Ashizawa v.1.1 Kawamagari v.1.1 Shiramizu v.1.1 Tomioka v.3.2
2009/06/25 Ichijyuku v.2.1 Toyo-oka v.1.1 Heterodontus japonicus
2009/06/01 Carcharhinus v.1.0
2009/05/15 C. longimanus
2009/05/03 Galeocerdo cuvier
2009/04/21 C. acronotus
2009/04/04 Dentitions v.1.0
2009/03/22 Prionace glauca v.1.0
2009/02/23 C. albimarginatus v.1.0
2009/02/17 Negaprion brevirostris v.1.0
2009/02/02 Assemblages v.1.0
2009/01/22 C. signatus v.1.0
2009/01/13 Heptranchias perlo v.1.0
2009/01/03 C. amboinensis v.1.0
Carcharhinus plumbeus v. 2.0
2008/12/21
hastalis & planus v.1.0
2008/12/12 Hexanchu griseus  v.2.0
2008/12/03 C. bornensis v.1.0
2008/11/24 Rhizoprionodon acutus v.1.0
2008/11/13 Squalus v.1.0
2008/11/05 C. galapagensisi v.1.0
2008/10/25 Chiloscyllium punctatum v.1.0
2008/10/17 C. sealei v.1.0
2008/10/03 Snaggletooth sharks v.1.0
2008/09/20 C. sorrah v.1.0
2008/09/08 Cephaloscyllium laticeps v.1.0
2008/08/29
C. brachyurus v.1.0
2008/08/14 Mako shark v.1.0
2008/08/03 Isurus paucus v.1.0
2008/07/23 Isurus oxyrinchus v.1.0
2008/07/13 C. obscurus v.1.0
2008/07/01 Loxodon macrorhinus v.1.0
2008/06/09 Ashiya G. v. 2.0
2008/05/22 Triakis scyllium
2008/05/12 C. brevipinna v.1.0
2008/05/02 Chimaera phantasma v.1.0
2008/04/22 C. plumbeus v.1.0
2008/04/10
Ichisi G. v.1.0
2008/03/28 Orectolobus japonicus v.1.0
2008/03/15 C. falciformis v.1.0
HOME
2002/10/30 Tomioka F. v. 2.0
2002/10/10 Moscow v.2.0
2002/09/23 Kazakhstan (Cenozoic) v.1.0
2002/09/16 Ural ver. 1.1
2002/08/28 Ezo G. v.1.0
2002/08/14 Dainichi F. v. 3.0

2002/07/25
Ural v.1.0
2002/06/25
Belgium v.1.0
2002/05/30 Senhata F. v. 3.0
2002/05/03 Canada
v.1.0
2002/04/17
Kazakhstan v.1.1
2002/03/17 Aoso F. v. 1.0
2002/02/24 Chile v.2.0
2002/02/10 Peru v.1.0
2002/01/27 Haratashino F v. 1.1
2002/01/01 Morocco v.1.0
2001/12/07 Dainichi F. v. 3.0
2001/11/23 Tomioka F. v. 2.0
2001/10/25 Indiana v.1.0
2001/09/30 Moscow v.1.0
2001/09/12 Ichijyuku v. 1.0
2001/08/18 Senhata F. Morocco
2001/08/04
Texas v. 1.1 Batoids from Dinichi F.
2001/07/14 Dinichi F.
2001/06/16 Naarai F.
2001/05/27 Morocco
2001/05/12 Kazakhstan
2001/04/21 Home renual (6300) Naarai F.
Batoids from Dinichi F.
2001/03/03 Naarai
2001/01/28 Batoids from Dainichi F.
2001/01/01 Chile
2000/12/17 Chimaerids
2000/11/23 Barton
2000/11/11 Barton
2000/10/14 Porcupine fish
2000/09/16 Morocco
2000/08/11 Centrum
2000/07/12 link & what's new
2000/06/15 Tsukahara F.
2000/05/23 Shark teeth from the Cretanceous
2000/05/12 Tomioka F.
2000/04/26 Senhata F.
2000/04/21 Shark teeth from Japan, Naarai F. and Dainichi F. Shark teeth from the world Paleozoic shark teeth
2005/09/12 Anacoracids v.1.0
2005/08/13 Hutaba group
Ashizawa F. v.1.0
2005/07/22
Triakidsv.1.0
2005/06/28 Lamnidsv.1.0
2005/06/19 Lamnids v.1.0
2005/05/20 Cretoxyrhinids v.1.0
2005/04/21 Okinawa Yaeyama/Shimajiri G. v.1.0
2005/03/28 Asteracanthus v.1.0
2005/02/28 Otodontids v.1.0
2005/01/31 Alopiids v.2.0
2005/01/06 Kentucky v.1.0
2004/12/07 Siramizu G. v.1.0
2004/11/13 Alopiids v.1.0
2004/10/25 Middle Ural v.2.0
2004/10/01 Hexanchids part I v.1.0
2004/09/07 Bakersfield v.1.0
2004/08/09 Ray
2004/07/10 Heterodonts v.1.0
2004/06/12 Belgium II v.1.0
2004/05/19 Indiana II. v.1.0
2004/04/21 Ginglymostomatids v.1.0
2004/03/23 Kawamagari F. v.1.0
2004/03/01 Sand Tiger Sharks v.2.0
2004/02/03 Hybodontoidsv.1.0 Tomioka F. v.3.0
2004/01/25 Naarai F. v. 4.1 Senhata F. v. 3.2
2004/01/01 Ptychodus v.1.0
2003/12/13 Tokigawa G. v.1.0
2003/11/14 Squalidae v.1.0
2003/10/18 Naarai F. ver. 4.0
2003/09/30 Batoids v.2.1
2003/09/14 Morocco v.3.0
2003/08/15 Sand Tiger Sharks v.1.0
2003/07/21 Naarai F. v. 3.0
2003/06/25 Kansas v.1.0
2003/05/25 Ptychodus mortoni v.1.0
2003/05/01 Colorado v.1.0
2003/04/11 Indiana v.2.0
2003/03/15 Ashiya G. II v.1.0
2003/02/22 Ashiya G. v. 1.0
2003/02/01 Belgium v.2.0 Senhata F. v. 3.1 
2003/01/18 Kazakhstan v.2.0 
2003/01/08 Morocco v.2.5
2003/01/01 Systematics Batoids v. 2.0
2002/12/14 Batoids v.1.0
2002/11/23 Eugeneodontida v.1.0
2008/03/01 Squatina nebulosa v.1.0
2008/02/19 Symmorium v.1.0
2008/02/05
C. limbatus v.1.0
2008/01/22
Heterodontus zebra v.1.0
2008/01/09 Etmopterus pusillus ver. 1.0
2007/12/26 Dalatias licha v.1.0
2007/12/05 Senhata F. v. 4.0
2007/11/25 Hydrolagus colliei v.1.0
2007/11/15 C. leucas v.1.0
2007/11/05 Centrophorus squamosus v.1.0
2007/10/26 C. altimus v.1.0
2007/10/12
Holocephali v.2.0
2007/10/02 Alopias superciliosus v.1.0
2007/09/22 C. dussumieri v.1.0
2007/09/12 Atelomycterus marmoratus v.1.0
2007/09/12
Shark Family
2007/08/28
Holocephali v.1.0
2007/08/18
Squalus mitsukurii v.1.0
2007/08/12 Scyliorhinus canicula v.1.0
2007/07/25 Galeus melastomus v.1.0
2007/07/10 Dainichi F. v.4.0
2007/06/30 Squalus acantias v.1.0
2007/06/20 Hemitriakis japanica v.1.0
2007/06/10 Hemigaleus microstoma v.1.0
2007/05/20 Haratashino v. 2.0
2007/05/05 Centroscymus v.1.0
2007/04/25 Deania v.1.0
2007/04/12 Hexanchu griseus  v.1.0
2007/03/24 Hemipristis serra  v.1.0
2007/02/24 Lamna nasus v.1.0
2007/02/04 Orodus v.1.0
2007/01/21 Okinawa v.3.0
2007/01/07 Tomioka F. v.3.1
2006/12/17 Spenodus v.1.0
2006/11/20 SEM v.1.0
2006/11/01 Triodus v.1.0
2006/10/16 Petalodont sharks v.1.0
2006/06/02 Toyo-oka v. 1.0
2006/04/01 Carcharhinids v.1.0 4/3 v.1.1
2005/11/10 Okinawa v. 2.0
2005/10/11 Mitsukurinids v.1.0